Projekt ForestFlow je pokrenut zbog poplava koje su se dogodile u Hrvatskoj i Srbiji u svibnju 2014. godine. Budući da prirodni vodotoci i postojeći odvodni sustavi nisu imali sposobnost prenijeti višak vode, posljedice obilnih kiša bile su razorne, i još uvijek imaju negativne učinke na gospodarstvo, okoliš i ljude u poplavljenom području.

Štete u poljoprivredi procjenjuju se na oko 30 milijuna eura u Hrvatskoj i 64,8 milijuna eura u Srbiji. Poplavom je pogođeno 250 km2 površine u Hrvatskoj te 300 km2 površine u Srbiji, a život je izgubilo najmanje 60 osoba. U Srbiji 3.500 km cesta treba popravak. Poljoprivrednici u oba područja pretrpjeli su velike štete, uključujući i oko 180 tona uginulih domaćih i divljih životinja u Hrvatskoj i 288 tona u Srbiji. Poplavljen je veliki broj poljoprivrednih objekata te 8.500 ha usjeva u Hrvatskoj i 90.000 ha usjeva u Srbiji. Također, u to vrijeme, nije bilo protokola komunikacije između organizacija nadležnih za zaštitu od poplava obiju država.

Zbog razornih poplava u prekograničnom području, cilj ovog projekta je obnavljanje oštećenog područja šumskog bazena Spačva-Bosut, kao i uspostava prekograničnog sustava prevencije i zaštite od poplava te izrada akcijskog plana za buduću prekograničnu suradnju u zaštiti prirode, okoliša i ljudi od poplava.
Obnovit će se infrastruktura za zaštitu od poplava u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sremskom okrugu, i to odvodni kanali i pristupne ceste, kako bi se poboljšala sposobnost šuma da apsorbira poplavne vode i da se omogući pristup za postupanja u slučaju poplava. Kako su poplave uzrokovale veliki gubitak divljači (posebice jelena i srna, samo u 2014. godini u Hrvatskoj i Srbiji je stradalo 258 jelena). Drugi cilj je obnoviti populaciju divljači i izgraditi popratne sadržaje za reintrodukciju divljači čime se osigurava očuvanje biološke raznolikosti u mjestima visoke ekološke i krajobrazne vrijednosti.

Što se tiče uspostave prekograničnog sustava prevencije od poplava, treći specifični cilj je uspostaviti prekogranično partnerstvo u upravljanju zaštitom od poplava i očuvanju divljači, te podizanje razine svijesti o poplavama, čime se poboljšava zaštita ljudi i prirodnih dobara od poplava.

Partneri na projektu su Hrvatske šume i JP “Vojvodinašume” kao javne ustanove koje su odgovorne za upravljanje šumama, uključujući pristupne ceste i divljač, zatim Hrvatske vode i Vode Vojvodine, budući da su kao javne ustanove izravno odgovorne za upravljanje vodama i upravljanjem zaštitom od poplava. Ovaj projekt će pomoći obnoviti područja oštećena u poplavama i uspostaviti učinkovitiji sustav i pristup spremnosti u hitnim situacijama vezanim uz poplave u pograničnom području šumskog bazena Spačva-Bosut u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sremskom okrugu.

Aktivnosti podizanja svijesti provodit će se od strane projektnih partnera Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Projekt je financiran od strane Europske Unije i prethodno navedenih partnera:

SRB partneri

– EU financiranje (84,86%)              = €595.199,11

– vlastito sufinanciranje (15,14%) = €106.190,37

HR partneri

– EU financiranje (84,92%)              = €599.007,15

– vlastito sufinanciranje (15,08%) = €106.371,03

Krajnji korisnici projekta su stanovnici područja, jer dobro uspostavljeni prekogranični projekti prevencije prirodnih katastrofa mogu doprinijeti sigurnosti ljudi i imaju sinergijske učinke na smanjenje štete, zaštitu prirode i prirodnih resursa, ekonomsku stabilnosti te sigurne i stabilne uvjete života. Aktivnosti podizanja svijesti provodit će se od strane projektnih partnera Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu te će uključivati sljedeće korisnike: poljoprivrednike, stanovnike, učitelje/djecu, spasilačke udruge, javne ustanove koje su odgovorne za upravljanje zaštićenim područjima, nevladine organizacije, ekološke organizacije i lokalne samouprave.

PARTNERI

Hrvatske šume d.o.o. su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 16 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija

Vojvodinašume je javno poduzeće za gospodarenje šumama sa sjedištem u Petrovaradinu

Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama osnovane Zakonom o vodama čiji je osnivač Republika Hrvatska

Vode Vojvodine su javno vodoprivredno poduzeće za upravljanje vodama na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine

Institut za razvoj i međunarodne odnose je znanstvena institucija čija je temeljna misija razvijanje i prenošenje teorijskih, metodoloških i stručnih znanja i vještina potrebnih za znanstvenu i stručnu interpretaciju i evaluaciju suvremenih međunarodnih odnosa

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je institucija čija je misija osigurati rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija, proizvoda i usluga u području šumarstva i zaštite životne sredine, pružanje informacija i znanja, spajanje proizvođača i krajnjih korisnika, te pomaganje stanovništvu u svakodnevnom životu

GALERIJA

ARHIVA FOTOGRAFIJA

KONTAKT
    [recaptcha]