Održane edukacije za učenike srednjih škola

Sredinom travnja u sklopu aktivnosti Podizanje razine svijesti o poplavama organizirani su prekogranični posjeti učenika u svrhu bolje informiranosti o važnosti zaštite od poplava i očuvanja divljači.

Učenici Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci prisustvovali su pokaznoj vježbi u pograničnom srpskom mjestu Morović. U organizaciji JP Vojvodinašuma, za učenike je upriličena pokazna vježba gradnje zečjih nasipa što bi im moglo biti od koristi u kriznim situacijama.

Učenici su imali prilike obići teren, točnije srpski dio spačvanskog bazena koji u Srbiji spada u GJ Bosutske šume gdje su se upoznali s načinom gospodarenja u susjednoj državi. Iako je riječ o istom šumskom kompleksu, načini obnove šuma se razlikuju od onih s hrvatske strane, stoga im je rukovoditelj pri Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica (rang UŠP-a u Hrvatskoj) Zvonko Abjanović pojasnio razlike u provođenju obnove koje se kombiniraju s agrotehničkim zahvatima. Također su obišli sustave hladnjača za šumski reproduktivni materijal koji služi za skladištenje sjemena i reznica, u kojima se iste mogu čuvati godinu dana. Za kraj učenicima je organiziran posjet crpnoj stanici Bosut koja regulira protok vode rijeke Save i Bosuta.

Info dani završili su krajem travnja u Vinkovcima kada je sličan posjet organiziran za učenike „Prehrambeno-šumarske i hemijske srednje škole“ iz Sremske Mitrovice. Učenici su u šumariji Vrbanja posjetili prihvatilište za divljač izgrađeno u sklopu projekta ForestFlow, a imali su prilike upoznati se i s kontrolnim točkama za brojanje mrazovca. Pored toga, imali su prilike posjetiti šumski rezervat „Lože“ u šumariji Otok te su se upoznali s načinom gospodarenja šumama kakvog ga provode Hrvatske šume. Za kraj, učenici su posjetili Šumarski muzej u Bošnjacima gdje im je upriličena prezentacija projekta ForestFlow uz rezime i diskusiju.