Završeni radovi postavljanja kilometarskih oznaka na lijevoobalnom savskom nasipu

Krajem mjeseca listopada 2017. godine, nakon prethodno izvršenih geodetskih snimanja, započeli su radovi postavljanja kilometarskih oznaka na lijevoobalnom savskom nasipu. Ovaj sustav obilježavanja čini 68 oznaka, a obuhvaća nasip na području malog sliva ”Biđ-Bosut”, točnije od granice sa Republikom Srbijom do granice slivnog područja ”Brodska Posavina” u naselju Babina Greda. Duljina nasipa na predmetnom području iznosi cca 68 km.

Prva oznaka, u stacionaži 0+000 km nasipa, postavljena je u naselju Račinovci na granici s Republikom Srbijom, a posljednja u naselju Babina Greda. Oznaku čini metalni stup visine cca 120 cm s ugrađenom pločom na kojoj je reflektirajućom bojom naznačen pripadajući kilometar savskog nasipa.

Radovi su završeni sredinom mjeseca studenog 2017. godine.

Sustavi obilježavanja od velike su važnosti za snalaženje prilikom provođenja obrane od poplava, stoga će ova aktivnost projekta svakako doprinijeti boljoj koordinaciji i komunikaciji sudionika u budućim obranama od poplava.