Početak radova na vodotocima Jasenova i Žestilovac

Vodotoci Jasenova i Žestilovac dio su kompleksnog sustava zašite od visokih voda, ali je njihova primarna funkcija narušena zbog trenutnog stanja guste obraslosti korita vodotoka. Protok vode u vodotoku Jasenova, u stanju uređenosti korita, iznosi 17,80 m3/s, a vodotoka Žestilovac 7,200 m3/s. Procjenjuje se da je trenutni protok vode u koritima smanjen za oko 60 %. Kako je, zbog sve učestalijih pojava oborina na ovom području, nužno osigurati kvalitetnu odvodnju, potreba za uređenjem vodotoka Jasenova i Žestilovac je neupitna.

Kanal Jasenova direktan je pritok Studve, a Žestilovac je odteretni kanal Jasenove. Poplava koja se dogodila u svibnju 2014. godine uzrokovala je dodatne štete, budući da su služili za evakuaciju poplavne vode u područje spačvanskih šuma. Bitno je istaknuti da kanal Žestilovac tada nije u potpunosti odigrao ulogu odteretnog kanala, upravo zbog obraslosti. Bile su potrebne hitne intervencije, pa se paralelno s koritom kanala Žestilovac iskopao novi kanal, kako bi se voda usmjerila prema šumskom području i spriječilo plavljenje naselja Soljani i Strošinci. Time je rasterećen gornji dio podsliva vodotoka Studva, pa ovakvi zahvati na kanalu Jasenova nisu bili neophodni. Kako su oba kanala obrasla gustim raslinjem, njihovim uređenjem zasigurno bi se doprinijelo kvalitetnijoj i bržoj odvodnji, a ujedno i povećala razina zaštite okolnog područja od plavljenja uzrokovanog unutarnjim ili vanjskim vodama. Voda u uređenim koritima bit će čišća i brže će dotjecati u Spačvanski šumski bazen gdje prihranjuje šumsku zajednicu. Također, smanjit će se mogućnost stvaranja staništa nepoželjnih insekata i životinja koje ugrožavaju zdravlje, te će se doprinijeti kvaliteti okoliša i života stanovništva.

Radovi uređenja potoka Jasenova i Žestilovac počeli su 21.8.2017. godine sukladno predviđenim terminima i dinamičkim planom.