Održana završna konferencija EU projekta ForestFlow

U Vinkovcima je u utorak 29. svibnja 2018. održana završna konferencija projekta ForestFlow – Obnova infrastrukture za obranu od poplava i uspostava prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava.

Projekt ForestFlow ukupne vrijednosti 1.406.767,66 eura sufinanciran je iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija za programsko razdoblje 2007.-2013., a riječ je o zajedničkom prekograničnom projektu hrvatskih i srpskih institucija zaduženih za upravljanje šumama (vodeći partneri su Hrvatske šume d.o.o. i JP „Vojvodinašume“), upravljanje vodama i zaštitom od poplava (Hrvatske vode i JVP „Vode Vojvodine“) te institucija nadležnih za podizanje svijesti o poplavama i zaštiti od poplava (Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) te Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (ILFE)).

Projekt je započeo 13. kolovoza 2016. i traje do 12. kolovoza 2018. do kada će se obaviti sve projektom predviđene aktivnosti.